Teie lemmik võib kuumarabanduse saada vaid mõne minutiga!

27. mai 2016

panting-dogTänavu jõudsid kuumad suveilmad kohale tavapärasest varem ning ilmateenistuse prognooside kohaselt peaks lähipäevadel ja -nädalatel temperatuur veelgi tõusma. Eestimaa Loomakaitse Liidu ja Loomade Kiirabikliiniku spetsialistid tuletavad loomaomanikele meelde, et suvekuumus mõjub ka nende lemmikute tervisele laastavalt. 

 

Loomade Kiirabikliiniku loomaarst Valdeko Paavel sõnas: “Aknast alla kukkunud või tuulutusasendisse jäetud akende vahele kinni kiilunud ja end raskelt vigastanud kassid kuuluvad suvisel ajal kahjuks iga loomaarsti patsientide hulka. Ka kukuvad kassid sageli akendest ja rõdult alla ning saavad eluohtlikke vigastusi. Kahetsusväärselt palju olen puutunud oma töös kokku kuumarabanduse saanud koertega.”

„Kuudis elavatel koertel peab olema kõrvetava päikese eest varjumisvõimalus. Ka autosse ei tohiks omi koeri ja kasse jätta, sest isegi praokile jäetud akendega tõuseb temperatuur seal väga lühikese ajaga liiga kõrgeks ning sellega mittearvestamine lõpeb pahatihti fataalsete tagajärgedega“, nentis Eestimaa Loomakaitse Liidu juhatuse esimees Heiki Valner, lisades, et lemmikloomi ei tasuks ka randa kaasa võtta, sest kiirgav päike ja kuum rannaliiv on nüüd küll viimased asjad, mida koerad naudiksid.

Kuumarabandus on olukord, mis tekib keha liigsest kuumenemisest ning vedelikupuudusest. Selle vältimiseks tuleb lemmikule tagada piisavas koguses värsket joogivett ja varjumisvõimalus. Tugev treening ja pikad matkad on koertele palava ilmaga äärmiselt ohtlikud. Ketikoertele tuleb anda võimalus varjuda päikese eest ka mujale kui kuuti, sest kuudis valitsev temperatuur võib samuti tõusta eluohtlikult kõrgele tasemele. 

Kuumarabanduse tunnusteks on: loom on väga apaatne ja loid, tasakaaluhäired, hingeldus, värinad, hiljem võib kaotada teadvuse ning krambitada. Kui te kahtlustate, et teie lemmik on saanud rabanduse, siis viige ta jahedasse kohta, kastke jaheda vee või niiske rätikuga, teadvuse kaotuse korral vabastage hingamisteed ning proovige saada loomaga kontakti. Kindlasti helistage kiiresti loomaarstile, kes annab edasiseks juba täpsemad juhised.

Kuumarabandus võib tekkida kõikidel loomadel, kuid eriti suures ohus on need, kellel esineb südame- või hingamisteedeprobleeme ja ülekaalulisust. Riskigruppi kuuluvad näiteks ka sellised lühininalised tõud nagu buldog, mops, Pärsia kass jt. 

Eesti riik rikub kehtestatud seadusi. Paidest leitud ilvest oleks pidanud ravima, mitte tapma!

13. mai 2016

13182964_1271110186249983_1683487305_nEestimaa Loomakaitse Liit (ELL) mõistab hukka Paide linnast leitud väidetavalt haige ilvese tapmist riigiametnike poolt ning leiab, et seda tehti täiesti põhjendamatult ja vastutustundetult. Looma tervislikku seisundit ei vaevutud isegi kliinikus kindlaks tegema, mistõttu ei ole ilvese ebaõiglane tapmine põhjendatav ka nö halastussurmana.

„Riik rikub ise enda kehtestatud seadusi ning vastutusele ei võeta selle eest kedagi“, ütles Eestimaa Loomakaitse Liidu jurist Piret Tees, lisades, et looduskaitseseaduses on selgelt sätestatud, et looma abitut olukorda põhjustavate asjaolude kõrvaldamist ning abitusse olukorda sattunud või vigastatud looma vedu ning loodusesse tagasiviimist, korraldab Päästeamet või Keskkonnaamet. Vigase või haige looma elujõulisuse taastamist korraldab Keskkonnaamet.

ELL hinnangul on Keskkonnaametile seadusega pandud kohustus taastada vigase või haige looma elujõulisust. Selle asemel aga vigased ja haiged loomad pikemalt mõtlemata hukatakse ning keegi ei nurise, sest riigi rahakott tühjeneb sellisel moel ju oluliselt vähem. Miks keegi seadust rikkuvaid ametnikke ei karista? Riigil puuduvad metsloomade ravimiseks ja elujõulisuse taastamiseks mistahes kohad. Seega on riik ise teinud kõik endast oleneva, et iseendale pandud kohustust mitte täita, sulgedes seejuures mõned aastad tagasi, väidetava vajaduse puudumise tõttu, ka ainsa Nigula metsloomade taastuskeskuse.

13226793_1271009536260048_9070961536689947105_nLoomakaitseseaduse § 10 lg-s 1 on sätestatud juhud, mil looma on lubatud hukata. Kõnealuse ilvese tapmine aga ükskõik millise lubatud hukkamise viisi alla ei mahu. Ka abitusse olukorda sattunud looma hukkamine ei olnud antud juhul lubatav, kuna see eeldab, et looma ellujäämine tekitab talle kestvaid kannatusi või osutub võimatuks tema liigiomane eluviis või loodusesse tagasiviimine. Neid asjaolusid aga kindlaks ei tehtud. Seega on ametnik toime pannud looma suhtes lubamatu teo (looma põhjuseta hukkamine), loomakaitseseaduse § 4 lg 1 tähenduses.

ELL juhatuse esimehe Heiki Valneri sõnul juhivad täna meie riiki loomavihkajad, sest poliitikute tahtmatust loomade elu parandada ja kannatusi vähendada, ei saa teisiti tõlgendada. „Kõige suuremad loomapiinajad ja -sõbrad istuvad tegelikult valitsuses, ministeeriumides ja Riigikogus, sest nende tehtud ja mittetehtud otsustest sõltub kümnete ja kümnete tuhandete loomade, lindude ning paljude teiste, meie riigi territooriumil elavate liikide saatus!”

ELL-il oli antud ilvese puhul nii võimekus kui vahendid teda ravida ja pärast paranemist taas loodusesse vabastada, et ta saaks jätkata liigiomast elu. Riik paraku ei pidanud isegi vajalikuks vabatahtlike organisatsioonidega nõu pidada, vaid otsustas taas odavama ja lihtsama vastupanu teed minna. ELL kinnitab, et vastupidiselt poliitikute soovile näidata loomade kaitse tagamist heast küljest, metsloomade olukord aasta-aastalt tegelikkuses halveneb.

Linnu- ja loomapojad ei vaja reeglina inimese abi!

11. mai 2016

DSC_0004

Ainuüksi sel nädalal on Eestimaa Loomakaitse Liidu (ELL) hoole alla toodud 1 linnu- ja 3 loomapoega. ELL paneb inimestele südamele, et nad abituna tunduvaid looma- ja linnupoegi mitte mingil juhul loodusest ei eraldaks ega viiks neid enda juurde koju. Loomahakatised ei ole reeglina hüljatud ning nende vanemad on läheduses või toiduotsingul.

Pärnumaalt, Surju vallast toimetati ELL hoiukodusse 2 kährikkoera poega, kes leidja kinnitusel olid hüljatud ning ta viis nad enda juurde koju. Naine ei osanud nendega aga midagi peale hakata ja viimases hädas pöördus ELL-i poole abi saamiseks.

„Taoline teguviis on taunitav ja antud juhul kirjutas heasüdamlik inimene ise nende loomade surmaotsusele oma mõtlematu tegutsemisega alla, sest loomahakatised ei elanud emast eraldamist üle“, ütles ELL juhatuse esimees Heiki Valner. „Lisaks on kährik meie loodusele ohtlik võõrliik ja seega poleks tema aitamine teiste liikide peale mõeldes ka tark tegu olnud. Kui nad oleks loodusesse jäetud, siis oleks neil kindlasti rohkem elupäevi antud!“

ELL metsloomade abistamise projekti juhi Kadri Võreli kinnitusel ei suuda inimene iialgi nii hästi hoolitseda linnu- ja loomapoegade eest kui nende pärisvanemad. „Eile Tallinnas, Nõmme teelt korterisse viidud linnupoja asetasime hilisõhtul sama puu alla, kuskohast ta üles korjati ja koheselt laskus ka ema puu otsast tema juurde. Nüüd on tal palju paremad võimalused ellu jääda kui inimese juures. See on kindel!“

ELL soovitab abituna näivat linnu- või loomapoega märgates temast võimalikult kiiresti eemalduda, sest nii ei peleta te vanemaid eemale ja lasete oma järglase eest hoolitsemist jätkata. Looduses on praegu tavapärane pisiperede aeg ja ELL palub inimestel see keeruline periood, millest sõltub sadade eri liikide tulevik, mõistlikult ja rahulikult üle elada.13113169_1608041432846785_805280237_o

Pesitsusperioodil on pesade lõhkumine ja lindude häirimine keelatud!

6. mai 2016

66-iceland-gull-larus-glaucoides-chick-egg-nestc2a9usfwsEestimaa Loomakaitse Liit (ELL) on viimase kuu aja jooksul saanud ligi paarkümmend telefonikõnet nii ehitajatelt kui majaomanikelt seoses linnupesade lõhkumise sooviga. ELL tuletab meelde, et lindude pesade ja munade hävitamine  ja kahjustamine ning lindude häirimine pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal on rangelt keelatud.

„Kõige teravam on probleem just katusepaigaldajatega, kes peavad tööd ettenähtud ajaks valmis saama, aga sinna tehtud linnupesad või –pojad ei lase seda teha“, ütles Eestimaa Loomakaitse Liidu juht Heiki Valner ja lisas, et ka majaomanikud ei taha ehitajatele niisama passitud aja eest maksta ning seetõttu lõpeb see konflikt reeglina lindude kahjuks, kelle pesad lihtsalt salaja ära lõhutakse ja pojad tapetakse.“

ELL tuletab meelde, et seda kõike saaks vältida kui kinnistu- ja majaomanikud oleksid ise hoolsamad ning enne pesitsusperioodi katusele kogunenud prahi ja pesad ära koristaksid. Hoonete väliremonditöödel tuleks kindlasti vältida ka võimalike pesitsuskohtade sulgemist.

Looduskaitseseaduse kohaselt on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal ning nende pesade ja munade tahtlik hävitamine, kahjustamine või pesade kõrvaldamine, välja arvatud juhul, kui Keskkonnaamet on selleks andnud eraldi loa.

Looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtliku hävitamise ja kahjustamise või pesade kõrvaldamise eest karistatakse füüsilist isikut rahatrahviga kuni 600 eurot, juriidilist isikut rahatrahviga kuni 1300 eurot.

Looduslikult esinevate linnuliikide isendite tahtliku häirimise eest karistatakse füüsilist rahatrahviga kuni 400 eurot ning juriidilist isikut rahatrahviga kuni 640 eurot.

Kui tegemist on  lindude julma kohtlemisega (hävitamine või kahjustamine julmal viisil) või toimub see hävitamine või kahjustamine avalikus kohas, saab isiku suhtes algatada ka kriminaalmenetluse.

Ära tapa roomajaid! Neist saab lahti ka seadust rikkumata!

5. mai 2016

Viper2Soe kevad on ka roomajad liikvele ajanud ja Eestimaa Loomakaitse Liidule (ELL) anti teada tänavusest esimesest nastiku tapmisest. Teade absoluutselt mittevajalikust tapatööst edastati nii keskkonnaispektsioonile kui politseile kriminaalmenetluse algatamiseks.

Vältimaks madude sattumist koduhoovidesse, on äärmiselt oluline luua neile seal võimalikult ebamugavad tingimused. Muru niitmine ja kivi- ja oksahunnikutest puhtana hoidmine on esimesed asjad, mida maaomanik saab madude eemal hoidmiseks teha. Kasutada võib ka vibratsioonil töötavaid mutipeletajaid. Eestis elutsevad maod on looduskaitse all ning nende hukkamine on keelatud!

Linnaruumi või koduhoovi sattunud rästik võib ohustada inimest ja satub seetõttu ka ise abitusse olukorda. Loomakaitse Liidu spetsialistid peavad oluliseks, et roomajaid ei tapetaks, vaid otsitaks nendest vabanemiseks alternatiivseid lahendusi.

„Liidul ei ole võimekust abistada roomajaid üle Eesti, kuid abi saavad loota Lõuna-Eesti, Pärnu-, Lääne- ja Harjumaa inimesed“, ütles loomakaitse liidu roomajate töögrupi juht Kadri Võrel. “Lisaks otsesele roomajate abistamisele, nõustab liit ka maaomanikke, kelle aladel maod elavad. Me peame nõustamist, oma kogemustele tuginedes, isegi olulisemaks kui roomaja ümberasustamist”.

Eestimaa Loomakaitse Liidu juhi Heiki Valneri sõnul on meil elavad roomajad looduskaitse all ja seetõttu tegi ELL ka nastiku tapnud mehe kohta kaebuse nii politseile kui keskkonnainspektsioonile.

Nastik on absoluutselt ohutu tegelane ja tema tapmisele pole mingit õigustust. Antud juhul tapeti aga lihtsalt lõbu pärast, sest roomaja lihtsalt ei meeldinud inimesele!

Eestis elutsevad maod on looduskaitse all ning nende hukkamine on keelatud! Looduskaitseseaduse § 77 lg 6 kohaselt arvestatakse III kategooria kaitsealuse liigi isendi ebaseadusliku hävitamise, elujõuetuseni vigastamise või ebaseadusliku püsielupaigast eemaldamise korral keskkonnakahju 32–640 eurot isendi või 1,30–6,40 eurot isendi massi iga grammi kohta.

Maolt hammustada saamisel tuleb piirata enda liikumist. Kasuks tuleb lamamine ja hammustuskohale külma kompressi panek. Juua tuleb palju vett. Alkoholi tarbimine on vastunäidustatud ja žguti panek keelatud. Rästikud on Eesti ainsad mürkmaod, kui inimesele nende mürk enamasti eluohtlik pole. Siiski oleks soovitav võimalusel pöörduda arsti poole!

Nõu saamiseks ja roomaja ohutusse kohta toimetamiseks võtke ühendust e-posti aadressil  info@loomakaitse.eu või telefonidel 56659888 / 5019636