“AITAB! Rahvaalgatus Loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks”

14. august 2020

        AITAB! Loomadevastaste kuritegude ignoreerimine ja julmuse tolereerimine riigivõimu poolt peab lõppema! Tegemist on probleemiga, mis kestab pikki aastaid, kuid see pigem süveneb kui laheneb ning sellel ei tohi jätkuda lasta.  Loomapäästegrupp (LPG) ja Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) pöördusid PPA peadirektori, Siseministeeriumi, Riigiprokuratuuri, Õiguskantsleri ja Riigikogu õiguskomisjoni poole, kuid vähemalt Siseministeeriumi ja PPA vastused […]

„Loomadevastaste kuritegude ignoreerimine ja julmuse tolereerimine politsei poolt peab lõppema!“

23. juuli 2020

Täna esitasid MTÜ Loomapäästegrupp (LPG) ja MTÜ Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) ühispöördumise PPA peadirektorile, Siseministeeriumile, Riigiprokuratuurile, Õiguskantslerile ja Riigikogu õiguskomisjonile, sest loomadevastaste kuritegude ignoreerimine õiguskaitseorganite poolt on ületanud kõik piirid. Käesolevaga soovivad pöördujad juhtida ametkondade tähelepanu Politsei- ja Piirivalveameti ametnike tegevuse ja tõlgendamise kitsaskohtadele karistusseadustiku (KarS) § 264 kohaldamisel. Tegemist on probleemiga, mis on kestnud juba […]

TOETAME ÜLERIIGILISE RAIERAHU KEHTESTAMIST

8. aprill 2019

🌳 Eestimaa Loomakaitse Liit toetab üleriigilist raierahu algatust. 🐦 Linnud ja loomad on osa ökosüsteemist ning nende segamine pesitsusperioodil ja poegade üleskasvatamise ajal, muudab selle ökosüsteemi hapraks. 🐺 📖 Mitmed seadused sätestavad, kuidas loomi ja linde tuleb kohelda, kuid kahjuks meie riigis tihti seadusi ei järgita ega rakendata. 📌 Üks neist on looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus (§55 […]

Loomakaitse liidul on uus infotelefoni number – 51 946 146

22. juuli 2018

Alates 22.07.18 on Eestimaa Loomakaitse Liidul uus infotelefon – 51 946 146 Endine number ei ole enam Loomakaitse Liidu kasutuses ja sellele tehtud kõned meieni ei jõua! See tähendab, et liit ei saa aidata vanale numbrile tehtud kõnede korral.

„Ettevaatust! Noored põdrad võivad tekitada segadust nii teedel kui linnades!“

17. mai 2018

Tänavu oleme pääsenud seni ilma suuremate õnnetusteta, aga looduses toimub just praegu iga-aastane põdraränne ehk käes on see aeg, mil põdralehmad ajavad pärast uute vasikate sündi eelmise aasta mullikad enda juurest ära. Noored loomad on segaduses ja võivad tekitada ohtlikke olukordi nii linnades kui maanteel. Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) palub inimestel jääda eelkõige rahulikuks ja anda […]