2003 – 2008

Sellel lehel on nimekiri inimestest, kes aastatel 2003-2008 mõisteti kohtus süüdi loomade väärkohtlemises

2007

HILLAR KURG (07.11.2007 kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-07-11400; otsus jõustus 15.11.2007) – H.K. pani Tähtvere vallale kuuluval maal elumajade vahel (avalikus kohas) oma segaverelise koera kaela ümber nööri ning üritas, hoolimata koera tugevast rabelemisest ja häälitsustest, teda kaseoksa külge üles puua. Sel moel koera hukkamine ei õnnestunud ning H.K. lohistas koera nööripidi pesukuivatusraamide alla, kus viskas nööri üle puidust raami ja tõmbas koera kaelapidi raami külge rippu, misjärel koer hukkus. Seega pani H.K. toime KarS § 264 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel kvalifitseeritava teo (looma suhtes lubamatu tegu avalikus kohas julmal viisil). Prokurör nõudis kokkuleppemenetluses H.K.-le karistuseks kaks kuud vangistust ning asendada vangistus üldkasuliku tööga 240 tundi, mis tuleb ära teha viie kuu jooksul. Kohus mõistis liitkaristusena H.K.-le neli kuud vangistust ning asendas selle üldkasuliku tööga 240 tundi, mis tuleb ära teha viie kuu jooksul. Üldkasuliku töö tegemisel peab H.K. järgima kontrollnõudeid ning täitma talle pandud kohustusi vastavalt KarS §-s 75 sätestatule.

Jõhkralt koera üles poonud mehele mõisteti karistuseks 240 tundi üldkasulikku tööd http://www.postimees.ee/081107/tartu_postimees/294053.php
Koerapooja sai karistuseks 240 tundi üldkasulikku tööd http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=253398

PAVEL ZAHARTšENKO (14.12.2007 kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-07-11319; otsus jõustus 22.12.2007)- P.Z viibides 2007. a märtsi lõpus avalikus kohas Harju Maakonnas Kuusalu vallas Kolga külas Kolga mõisa juures ässitas alaealiste silme all oma koera kassile kallale, lõi kassi mitu korda torukujulise esemega, mille järel koer hammustas kassi ja murdis kassil kaela. Hammustuse tagajärjel kass suri. 01.07.2007 P.Z viibides avalikus kohas Harju Maakonnas Kuusalu vallas Kolga külas Kolga lasteaia juures ässitas samuti alaealiste silme all koera uuesti kassile kallale, mille järel koer pures kassi korduvalt. P.Z jättis koera poolt puretud kassi vigastustesse piinlema. Kirjeldatud tegudega pani P.Z toime karistusseadustiku § 264 lg 1 p-de 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, st looma suhtes lubamatu teo toimepanemise avalikus kohas ja julmal viisil. Kohus mõistis kokkuleppemenetluses P.Z. karistuseks ühekuulise vangistuse. Kuna P.Z oli eelnevalt toime pannud ka teise kuriteo ja selle ees määratud karistus oli kandmata, siis suurendati P.Z karistust kahe kuu võrra ning liitkaritsuseks määras kohus kolm kuud vangistust ja rahalise karistuse 3000 krooni. Vangistuse kolm kuud asendas kohus üldkasuliku tööga ning P.Z.-i lõplikuks karistuseks jäi 180 tundi üldkasulikku tööd tegemise tähtajaga üks aasta ja kuus kuud.

——————————————————————————————————————————————————

                                                                                                   

2006

TOOMAS ROSS (17.01.2006 kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-05-296; otsus jõustus 11.04.2006)  – T.R. sidus oma käpast haavatud koera kaelarihma külge ühe nööriotsa ja teise otsa kinnitas auto aknaklaasi vahele ning sõitis sel viisil haavatud koera auto taga jooksutades ja lohistades kuni x tänava majani. T.R. põhjustas sellega koerale valu ja välditavaid kannatusi, sundides sellega looma üle jõu käivatele pingutustele. T.R. end süüdi ei tunnistanud ning väitis, et tegi kõik endast oleneva, et hulkuma läinud koer küla pealt ära tuua. T.R. sõnul läks ta koera otsima võõra autoga ning nähes, et koera käpp veritseb, ei tahtnud ta teda autosalongi panna – ei tahtnud salongi ära määrida. T.R. tahtis koera pagasiruumi panna, kuid ei osanud seda avada. T.R. leidis, et ta pole kuritegu toime pannud ning et ta sõitis nii aeglaselt , et mingit ülejõu käivat pingutust auto taga püsida koeral ei olnud. Kohus leidis, et tunnistajate ütlustega on T.R. poolt toime pandud kuritegu tõendatud. Tunnistajate sõnul koer vahepeal lausa lohises auto taga. Seega pani T.R. toime KarS § 264 alusel kvalifitseeritava teo (looma suhtes lubamatu tegu avalikus kohas). Maakohus karistas T.R.-i rahalise karistusega 100 päevamäära ulatuses, s.o. summas 30 900 krooni. Tallinna Ringkonnakohus jättis maakohtu otsuse muutmata.

Koeralohistajat ootab 15 450 kroonine trahv http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=174572
Mees lohistas koera auto järel http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=171427

ALEKSANDR KURÕšIN (30.01.2006 kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-05-1134; otsus jõustus 17.05.2006) – A.K. Comarketi kaupluses lõi kahe välisukse vahele jalutusrihmaga seotud ja suukorvistatud koera mitu korda harjavarrega, millega põhjustas koerale füüsilist valu ning verejooksu tagumisest käpast. Seega põhjustas A.K. koerale valu ning välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi. Nimetatud teo sooritas A.K. koeraomaniku viieaastase tütre nähes, kes hakkas hüsteeriliselt nutma ja kaotas enesevalitsuse. A.K. end süüdi ei tunnistanud ning ütles et lükkas vaid koera jalaga eemale. Kohus leidis, et tunnistajate ütlustega ja muude asjas kogutud  tõenditega on tõendatud, et A.K. peksis koera ja seda peksmist nägi pealt koeraomaniku 5-aastane tütar. Seega pani A.K. toime KarS § 264 alusel kvalifitseeritava teo (looma suhtes lubamatu tegu avalikus kohas) ning ka KarS § 180 lg alusel kvalifitseeritava teo (alaealisele vägivalla eksponeerimine). Selle eest mõistis kohus A.K.-le rahalise karistuse 300 päevamäära ulatuses, s.o. summas 15 000 krooni.

Lapse nähes koera peksnud turvamees sai suure trahvi  http://www.lemmik.ee/index.php?042374

ALEKSANDR šERMOLAJEV (09.05.2006 kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-05-1779 (1-2838/05); otsus jõustus 25.05.2006) – Kohtuotsuses ei ole süüteo asjaolusid ja juhtumi kirjeldust välja toodud. Olemas on ainult viide §-ile, mis käsitleb looma julma kohtlemist ning karistus. A.S. on süüdi tunnistatud KarS § 264 järgi ning karistatud teda rahalise karistusega 60 päevamäära ulatuses, s.o. summas 3000 krooni;

KEN KESSEL
DEIRO SELLER (19.09.2006 kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-06-7007; otsus jõustus 27.09.2006) – Ken Kessel ja Deiro Seller (grupis) tapsid alkoholijoobes olles avalikus kohas J.L-le kuuluva jahikoera väärtusega 10 000 krooni. Koera hoiti ketist kinni ja löödi korduvalt puulõhkumiskirvega pea piirkonda. Seega panid Ken Kessel ja Deiro Seller toime  KarS § 264 alusel kvalifitseeritava kuriteo (looma suhtes lubamatu tegu avalikus kohas). Lühimenetluses mõistis kohus Ken Kessel´ile rahalise karistuse 360 päevamäära ulatuses, s.o. summas 18 000 krooni ning kuna asi lahendati lühimenetluses vähendas kohus karistust 1/3 võrra ning rahalise karistuse suuruseks jäi 12 000 krooni. Deiro Seller´ile mõistis kohus rahalise karistuse 450 päevamäära ulatuses, s.o. summas 22 000 krooni ning kuna asi lahendati lühimenetluses vähendas kohus karistust 1/3 võrra ning rahalise karistuse suuruseks jäi 15 000 krooni.

Kohus mõistis seitse Läänemaa noort süüdi http://www.le.ee/?a=uudised&b=4840
Julmad koeratapjad astuvad kohtu ette http://www.le.ee/?a=uudised&b=4657
Poisid piinasid koera surnuks http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=173315

OLIVER LEPIKULT (21.12.2006 kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-06-14768; otsus jõustus 08.01.2007) – O.L. avalikus kohas Pääsküla raudteejaama lähedal tappis jalgadega tagudes kana. Seega pani O.L. toime KarS § 264 alusel kvalifitseeritava teo (looma suhtes lubamatu tegu avalikus kohas). Kohus kokkuleppemenetluses karistas O.L.-i rahalise karistusega 30 päevamäära ulatuses, s.o. summas 1 500 krooni.

——————————————————————————————————————————————————

2005

TARMO PAUL, ALVAR SOLOM, MARIO TIIT    (23.02.2005 kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-233/04)   – Kohtuotsuses ei ole süütegude asjaolusid ja juhtumite kirjeldusi välja toodud. Olemas on ainult viide §-ile, mis käsitleb looma julma kohtlemist ning karistused. T.P. on süüdi tunnistatud KarS § 264 järgi ning karistatud teda rahalise karistusega 197 päevamäära ulatuses, s.o. summas 9 850 krooni. A.S. on süüdi tunnistatud KarS § 264 järgi ning karistatud teda rahalise karistusega 100 päevamäära ulatuses, s.o. summas 5 000 krooni. M.T. on süüdi tunnistatud KarS § 264 järgi ning karistatud teda rahalise karistusega 100 päevamäära ulatuses, s.o. summas 5 000 krooni.

KALEV MÄGI (25.04.2005 kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-173/05)  – Kohtuotsuses ei ole süüteo asjaolusid ja juhtumi kirjeldust välja toodud. Olemas on ainult viide §-ile, mis käsitleb looma julma kohtlemist ning karistus. K.M on kohtu poolt süüdi tunnistatud KarS § 264 järgi ning talle määrati rahaline karistus 40 päevamäära ulatuses summas 7 600 krooni.

LIINA KOLMANN (14.10.2005 kohtuotsus kriminaalasjas 1-1906/05)  – sulges pargitud sõiduautosse ööbima saksa lambakoera välimusega koera, tagamata loomale elus püsimiseks vajalikke tingimusi, põhjustades  selliselt koerale füüsilisi ja vaimseid kannatusi, mille tulemusena koer suri. Sellega pani L.G. toime KarS § 264 alusel kvalifitseeritava teo (looma suhtes lubamatu tegu avalikus kohas). L.K.-le mõistis kohus rahalise karistuse 250 miinimumpäevamäära ulatuses, s.o. 12 500 krooni.

REIN KÕIVISTIK (24.10.2005 kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-224/05) – alkoholijoobes olles viskas teise korruse tänavapoolsest aknast välja tänavale koerakutsika, kes suri saadud vigastustesse kohapeal. Sellega pani R.K. toime KarS § 264 alusel kvalifitseeritava teo (looma suhtes lubamatu tegu avalikus kohas). Kokkuleppemenetluses mõistis kohus R.K.-le rahalise karistuse 70 päevamäära ulatuses, s.o. summas 3 500 krooni.

——————————————————————————————————————————————————

2004

LJUDMILA GANOTSKAJA (12.02.2004 kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-3349/03) – püüdis kinni kodutu kassi ning tahtlikult kägistas teda teiste inimeste juuresolekul. L.G. jättis seejärel kassi liikumatult maha, leidis hoovist kivi, pani selle kassi peale ja jätkas kägistamist. Kodanike märkustele lõpetada vastav tegevus, L.G. ei reageerinud, vaid lõi kiviga mitu lööki kassile vastu pead ja kaela, seejärel uputas kassi ämbris ning viskas ta kilekotis prügikasti. Sellega pani L.G. toime KarS § 264 alusel kvalifitseeritava teo (looma suhtes lubamatu tegu avalikus kohas). L.G. tunnistas end süüdi ning sõlmis vabatahtlikult lihtmenetluses kokkuleppe. L.G.-d karistati rahalise karistusega 80 päevamäära, s.o. 4 000 krooni.

Vallaametnik poos küla kelgumäel küla koera http://www.epl.ee/artikkel/286363
Vallaametnik kägistas koera surnuks http://www.postimees.ee/040305/esileht/midagi_erilist/159059.php 
Aasta loomavaenulikem tegu: koeratapp Kohtla-Nõmmel http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=1350
Koerapooja saab trahvi http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=173134
Seaduslikud mõrvad http://paber.ekspress.ee/viewdoc/010B97B9CB610C0FC22570AB0043A6B0?open&Print=.Yes
Res Publica viskas arvatava koeratapja parteist välja http://www.postimees.ee/040305/esileht/siseuudised/159333.php
Koerapooja saab 7600 krooni trahvi http://www.postimees.ee/220405/online_uudised/163643.php
Koerapoomine nimetati kõige loomavaenulikumaks teoks http://www.postimees.ee/111005/esileht/siseuudised/179610.php
Politsei uurib koera kägistamist http://ohtuleht.ee/index.aspx?id=170677

——————————————————————————————————————————————————

2003

PAUL RISTIK (13.11.2003 kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-2872/03) – tulistas optilise sihikuga vintpüssist läbi akna kassi pähe ning tekitas sellega kassile ulatuslikud verevalumid, mis põhjustasid kassi surma. Sellega pani P.R. toime KarS § 264 alusel kvalifitseeritava teo (looma suhtes lubamatu tegu avalikus kohas). P.R. tunnistas oma süüd ning lihtmenetluses kokkuleppel mõistis kohus talle rahalise karistuse 60 päevamäära ulatuses, s.o. 3 000 krooni.

Kassitapja sai trahvi http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=150160

Lae alla kui PDF