Akvaariumikala pidamine

Akvaarium peab olema varustatud kaane või kattega, et kalal ei oleks võimalik sealt välja hüpata. Kui akvaariumitaimed ja muu akvaariumivarustus ei paku kalale piisavalt varju, peab akvaariumis olema kalale varjumiskoht. Akvaariumi vee kogus, kvaliteet, temperatuur ja sügavus peavad olema sobivad seal peetava kala liigile, suurusele ja arvule. Akvaariumis tuleb vett vahetada või puhastada piisavalt
tihti.

Surnud kala eemaldatakse akvaariumist kohe pärast tema avastamist.

Akvaariumi sisustus ja põhjamaterjal peavad olema sobivad seal peetava kala liigile.

Kalarühmade, -parvede ja -liikide liitmise või kalarühma uue kala toomise korral, tuleb arvestada kalaliikide omavahelise sobivuse ja eri liiki kalade loomulike käitumisharjumustega.

Lae alla kui PDF