Kasse-koeri sa ei põleta, aga siilidele, hiirtele ja linnupoegadele pistad tule otsa küll!

23. aprill 2016

10245272_750926488251007_7582697979115537279_n

Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja selle eiramine toob kaasa kopsaka rahatrahvi. Vaatamata sellele paljud meie inimesed siiski riskivad  ja põletavad kulu rahumeeli. Eestimaa Loomakaitse Liit palub seda mitte teha ja mõelda lisaks muudele ohtudele ka tules hukka saavatele väikestele metsloomadele.

 „Meilt on tänavu abi palutud juba ühe tuleroaks langenud siili raviks, kuid paraku teda elule päästa enam ei õnnestunud“, ütles Eestimaa Loomakaitse Liidu juht Heiki Valner ja lisas, et ka suurimast loomasõbrast võib saada vaid tiku süütamise järel paljude elude hävitaja. „Kulu põletamine on ohtlik nii teie varale, kui ka enda ja loomade tervisele ning ma loodan, et sellest arusaamine levib rahva seas sama kiirelt nagu kulutuli!“

Kevad on käes ning üks kindel märk sellest on siin-seal 1607115_750926441584345_913402050476631569_n tossavad prahilõkked ja põllulapid.  Inimesed riskivad vaatamata sellele, et sügisel niitmata jäetud heina põletamine võib vaid loetud sekunditega väljuda kontrolli alt. Paljud mõtlevad tuleohutust silmas pidades eelkõige oma varale, jättes keskkonnale ja loomastikule tekitatava kahju tahaplaanile. Eestimaa Loomakaitse Liit palub mõelda ka eluslooduse hoidmisele, sest kulutuli hävitab valdava osa elustikust, kaasa arvatud põldudel elavad igati kasulikud putukad.

Lõkkeid on lubatud teha kindlaks määratud kohtades, kuid pahatihti võib just prahihunnikutest leida magavaid siile,pisinärilisi, roomajaid, kahepaikseid ja linnupesi. Seetõttu koputab Eestimaa Loomakaitse Liit inimeste südametunnistusele ja manitseb, et enne lõkke süütamist ikka veendutaks, et seal poleks loomi, linde ja teisi metsasukaid.