Närilise ja küüliku pidamine

Närilise ja küüliku pidamise ruumis või ehitises peab olema pesakast, kuut või muu selletaoline pesaruum.

Liivahiire, tšintšilja ja deegu pidamise ruumis või ehitises peab loomal olema võimalus supelda liivas või muus sobivas materjalis.

Tšintšilja ja deegu pidamise ruumis või ehitises peab olema lamamisase või muu sobiv koht, millel loom saab olla teistest loomadest eraldi.

Närilise ja küüliku pidamise ruumis või ehitises peab looma jaoks olema saadaval sööt või närimismaterjal hammaste kulutamiseks.

Küülik, merisiga, tšintšilja ja deegu peavad saama sobivat kõrrelist toitu.

Öise eluviisiga loomal peab olema võimalus päeval rahulikus keskkonnas magada ja puhata.

Närilise ja küüliku pidamise puur

Närilise pidamise puuri pindala peab olenevalt looma suurusest olema vähemalt järgmine:

Küüliku pidamise puuri pindala peab olenevalt looma suurusest olema vähemalt järgmine:

 

Lae alla kui PDF