Pesitsusperioodil on pesade lõhkumine ja lindude häirimine keelatud!

6. mai 2016

66-iceland-gull-larus-glaucoides-chick-egg-nestc2a9usfwsEestimaa Loomakaitse Liit (ELL) on viimase kuu aja jooksul saanud ligi paarkümmend telefonikõnet nii ehitajatelt kui majaomanikelt seoses linnupesade lõhkumise sooviga. ELL tuletab meelde, et lindude pesade ja munade hävitamine  ja kahjustamine ning lindude häirimine pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal on rangelt keelatud.

„Kõige teravam on probleem just katusepaigaldajatega, kes peavad tööd ettenähtud ajaks valmis saama, aga sinna tehtud linnupesad või –pojad ei lase seda teha“, ütles Eestimaa Loomakaitse Liidu juht Heiki Valner ja lisas, et ka majaomanikud ei taha ehitajatele niisama passitud aja eest maksta ning seetõttu lõpeb see konflikt reeglina lindude kahjuks, kelle pesad lihtsalt salaja ära lõhutakse ja pojad tapetakse.“

ELL tuletab meelde, et seda kõike saaks vältida kui kinnistu- ja majaomanikud oleksid ise hoolsamad ning enne pesitsusperioodi katusele kogunenud prahi ja pesad ära koristaksid. Hoonete väliremonditöödel tuleks kindlasti vältida ka võimalike pesitsuskohtade sulgemist.

Looduskaitseseaduse kohaselt on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal ning nende pesade ja munade tahtlik hävitamine, kahjustamine või pesade kõrvaldamine, välja arvatud juhul, kui Keskkonnaamet on selleks andnud eraldi loa.

Looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtliku hävitamise ja kahjustamise või pesade kõrvaldamise eest karistatakse füüsilist isikut rahatrahviga kuni 600 eurot, juriidilist isikut rahatrahviga kuni 1300 eurot.

Looduslikult esinevate linnuliikide isendite tahtliku häirimise eest karistatakse füüsilist rahatrahviga kuni 400 eurot ning juriidilist isikut rahatrahviga kuni 640 eurot.

Kui tegemist on  lindude julma kohtlemisega (hävitamine või kahjustamine julmal viisil) või toimub see hävitamine või kahjustamine avalikus kohas, saab isiku suhtes algatada ka kriminaalmenetluse.