Selgrootu pidamine

Selgrootut peetakse terraariumis, mida looma põgenemise vältimiseks peab olema võimalik sulgeda luku või muu sobiva vahendiga. Terraarium, kus peetakse mürgist või inimesele muul moel ohtlikku selgrootut, peab olema varustatud hoiatusega seal elava looma ohtlikkuse kohta.

Terraariumis peab selgrootul olema võimalus vajaduse korral peituda. Roniva selgrootu pidamise terraariumis peab olema vajalik ronimisvarustus. Terraariumi valgustus, soojus ja keskkonnatingimused peavad olema selgrootu liigile sobivad. Vajaduse korral peab terraariumis olema soojendusseade.

Lae alla kui PDF