„Sügistormi ajal ärge unustage ka loomi!“

24. november 2017

Sügistormid on käes ja viimased paar päeva on Eesti üsna tugevate kagutuulte meelevallas olnud. Seoses sellega palub Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) loomaomanike tuulisel ajal hoida vähemalt öösel oma koerad-kassid võimalusel siseruumides. Mereäärsetel aladel elavad inimesed peaksid aga kindlasti mõtlema ka lautades elavatele põllumajandusloomadele.

Tormiiilid pole ohtlikud pelgalt inimestele vaid murduvad puud ja oksad kujutavad ohtu ka loomadele, kes võivad kartma hakata ning end territooriumilt välja murda. Kriitilise pilguga tuleks kindlasti üle vaadata ka loomadele ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuvad varjualused, vältimaks puude või muude suurte esemete nendele kukkumist. Eestis kehtiva korra kohaselt peab näiteks koerakuut asetsema maapinnast kõrgemal ja olema tuule- ning veekindel.

ELL palub põllumajandusloomade pidajatel jälgida, et loomadel oleks võimalus tormi eest varjuda ning ennetada nende puude alla jäämise ohtu. Tormiga kaasneb pahatihti ka veetaseme tõus ning sestap peaksid rannikul elavad inimesed jälgima, et tõusuvesi ei ohustaks nii õues, kui lautades olevaid loomi. 

„Pärnus toimunud üleujutused on inimestel veel vast meeles ja ka siis olid mõned koerad sunnitud kuudikatustele vee eest ronima. Aastaid tagasi uppusid aga Häädemeeste vallas merevee tõusu tõttu lauta suletud lambad“, ütles ELL Pärnumaa piirkonnajuht Leana Land ja palus loomaomanikel muu vara päästmise kõrval mitte unustada ka oma hoolealuseid.