Toeta loomade ravi ja liidu tegemisi!

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

Loomade ravi saad toetada ka helistades liidu annetustelefonidele 9000 777 (5.-) ja 9000 888 (10.-) Tervitustekst tuleb kindlasti lõpuni kuulata, sest muidu annetust ei toimu.

Sinu raha kasutame:

DSC_0017

  • Vigastatud metsloomade ja –lindude raviarvete tasumiseks
  • Hüljatud ja väärkoheldud loomade raviarvete tasumiseks
  • Loomade transpordiga seotud kulude hüvitamiseks
  • Asenduskodudes asuvate loomade ülalpidamiskulude katteks
  • Loomakaitse Liidu jooksvate kulude katteks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks
  • Loomade kannatusi vähendavate teavitus- ja koolitusprojektide läbi viimiseks
  • Loomade väärkohtlemisega seotud kohtukulude katteks

MTÜ Eestimaa Loomakaitse Liit on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, mis tähendab seda, et isik saab ELL-le annetatava summa maha arvata oma maksustatavast tulust. Liidu juhatuse liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse alusel ega saa töökohustuste täitmise eest tasu.

Eestimaa Loomakaitse Liit järgib annetuste kogumise hea tava

Lae alla kui PDF