TOETAME ÜLERIIGILISE RAIERAHU KEHTESTAMIST

8. aprill 2019

🌳 Eestimaa Loomakaitse Liit toetab üleriigilist raierahu algatust.
🐦 Linnud ja loomad on osa ökosüsteemist ning nende segamine pesitsusperioodil ja poegade üleskasvatamise ajal, muudab selle ökosüsteemi hapraks. 🐺

📖 Mitmed seadused sätestavad, kuidas loomi ja linde tuleb kohelda, kuid kahjuks meie riigis tihti seadusi ei järgita ega rakendata.
📌 Üks neist on looduskaitseseadus
(Looduskaitseseadus (§55 isendi surmamine, kahjustamine või häirimine)
lg 6 1 Keelatud on looduslikult esinevate lindude:
1) pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 2–5 sätestatud juhtudel Keskkonnaameti loa alusel;
2) tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 sätestatud juhul, millal häirimisest tuleb kirjalikult teatada Keskkonnaametile hiljemalt üks tööpäev pärast häirimist, käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 2–5 sätestatud juhul Keskkonnaameti loa alusel ja käesoleva seaduse § 58 lõikes 7 sätestatud juhul.

👉 Loomakaitseorganisatsioonidel puudub metsloomade ja -lindude osas ka kaebeõigus, kuna neil puudub omanik.
Oleme juhtumitega tegelenud kordi ja alati põrganud selle otsa, et prokuratuur ja kohus sisuliselt probleemi ei käsitle, vaid apelleerib kaebeõiguse puudumisele. Üsna nokk kinni ja saba lahti olukord.

❗️2017. a. suvel hävitasid teetöölised Viimsis Heki teel mitmeid linnupoegi ja linnumunasid. See lugu sai suurt kajastust küll meedias, kuid kohtulahendit ei tulnud. Politsei ei tuvastanud tahtlikku hävitamist ja riigiprokuratuur ning kohus taandasid kogu asja üldse kaebeõiguse puudumisele. Kes tahab sel teemal mälu värskendada, siis netis on mitmeid arikleid. https://www.delfi.ee/…/fotod-teetooliste-havitustoo-viimsis…

🙏 Kutsume kõiki üles allkirjastama petitsiooni, et antud teema jõuaks riigikokku ja saaks linnu- ja loomasõbraliku ning teiste seadustega kooskõlas oleva reaalse lahenduse.

http://eestimetsaabiks.emaliikumine.ee/index.php/5164-2/

Hoiame loodust, sest oleme osa sellest!