Põhimõtted

Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) taasloodi 16.01.2011 ja me peame organisatsiooni 1929. aastal asutatud samanimelise liidu õigusjärglaseks. Liit koondab erinevate loomaliikidega tegelevaid organisatsioone, kes austavad loomakaitse ja halastuse põhimõtteid. Seni on Eestis tegutsenud eelkõige füüsilisi isikuid koondavad mittetulundusühingud. ELL-i eesmärgiks on kujuneda aga katuseorganisatsiooniks, kuhu kuuluvad eelkõige mittetulundusühingud, kes puutuvad kokku ja omavad teadmisi erinevate loomaliikide ja ülevaadet valdkonna probleemide kohta. Vaid asjatundlikuse tõustes on võimalik tegeleda loomakaitsega igakülgselt ja teha koostööd nii riigi, kui teiste organisatsioonidega. ELL tegeleb aktiivselt ka vähemlevinud ja metsas elavate liikidega. Täna kuulub liitu 12 mittetulundusühingut ja 2 ettevõtet.

    Põhimõtted

 • Kõik loomaliigid on võrdsed ja kaitse vajadus laieneb kõigile olendeile, kes on võimelised tunnetama valu või hirmu.
 • Igat “elu” tuleb austada ning looma heaolu peab tagama vaatamata sellele, kas ta on inimesele kasulik või mitte.
 • Ka üksikisendi heaolu tuleb tagada, vaatamata sellele kas see omab liigikaitselist tähendust.
 • Tolereerimine jahindust ja põllumajandusloomade pidamist, aga oleme veendunud, et iga loom peab elama võimalikult liigiomaselt ning surema minimaalsete kannatustega.
 • Loomadest hoolimiseks ja nende õiguste eest seismiseks ei pea olema taimetoitlane või vegan
 • Liidu liikmed ei kasuta vägivalda ega äärmuslikke meetmeid vaid rakendavad oma eesmärkide saavutamiseks ainult  rahumeelseid ja seaduslikke meetmeid.
 • Loomaomanikud peavad tagama oma hoolealustale “5 põhivabadust”:
 1. Vabadus valust, vigastustes ja haigustest – tuleb kasutada haigusi ennetavaid meetmeid või haigusnähtude ilmnemisel võimaldada loomadele kiire diagnoos ja sobilik ravi
 2. Vabadus hirmust ja kannatustest – võimaldada loomadele tingimused ja kohtlemine, mis väldivad psüühilisi kannatusi.
 3. Vabadus janust ja näljast – tuleb loomadele luua võimalused piisavas koguses süüa ja juua, et organismi vajadused oleksid kaetud ning tervis ja elujõud tagatud.
 4. Vabadus loomuomasele käitumisele – võimaldada loomadele piisavalt ruumi ja vastavad (pidamis)tingimused ning võimaldades neil liigikaaslastega suhelda.
 5. Vabadus ebamugavustest – võimaldada loomadele sobiv keskkond, peavari ja mugav puhkeala.

logo

Liidu logo sümboliseerib elu haprust ning vajadust seda hoida ning kaitsta. Idee autoriks on Heiki Valner ning teostajaks kunstnik ja suur loomasõber Epp Maria Kokamägi.

Eestimaa Loomakaitse Liit on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, mis tähendab seda, et isik saab ELL-le annetatava summa maha arvata oma aasta maksustatavast tulust.

Eestimaa Loomakaitse Liit järgib vabaühenduste eetikakoodeksit

Lae alla kui PDF