Märka, hooli, aita!

Loomapidamine

Eksootiliste loomade pidamine

Kuna eksootiliste loomade kohta on eestikeelset materjali väga vähe, siis siia koondame Eestimaa Loomakaitse Liidu poolt koostatud ja kokku koondatud materjalid enimlevinud eksootiliste loomade pidamise kohta. Tekstid on läbinud ka kontrolli spetsialisti poolt.

Põllumajandusloomade pidamine

Erinevate põllumajandusloomade ja – lindudega seotud pidamistingimused, toitmine, tervis jne. Põllumajandusloomade pidamine. Veiste pidamine, vasikate pidamine, lammaste ja kitsede pidamine, sigade pidamine, kanade pidamine, broilerite pidamine, karusloomade pidamine

Lemmikloomade pidamine

Üldnõuded loomade pidamisele on kehtestatud loomakaitseseaduses. Üldiste nõuete kohaselt peab loomapidaja võimaldama loomale vastavalt looma liigile ja eale kohases koguses sööta ja joogivett, sobiva hoolduse, sobiva mikrokliima ja ruumi või ehitise.