Märka, hooli, aita!

Seadusandlus

Euroopa Nõukogu konventsioonid

Lemmikloomade kaitse konventsiooniga Eesti pole ühinenud Põllumajandusloomade kaitse konventsioon Põllumajandusloomade kaitse konventsiooni muutmise protokoll, mida Eesti pole ratifitseerinud …

Farmiloomadega seotud määrused

Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele …

Metsloomadega seotud määrused

I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu I kaitsekategooria liigi isendi valduse ning tehingu keskkonnaregistris registreerimise kord III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu …