Miks me seda teeme?

Meie missioon

Me ei suuda ega taha jääda kõrvaltvaatajaks, kui loomad on näljas, külmas, vigastatud, valudes ja haiged. Me ei saa jätta reageerimata, kui saame teate loomade väärkohtlemisest. Meile ei sobi, et loomakaitseseadus Eestis on küll olemas, kuid sellest on välja jäetud väga olulised probleemid, millega vabatahtlikud igapäevaselt tegelevad.
  • Seisame selle eest, et Eestis oleks loomadel hea elada
  • Pöörame tähelepanu vajakajäämistele loomakaitseseaduses
  • Avalikustame võikad loomade julma kohtlemise juhtumid ja loomapiinajad.

Aitäh, et hoolid