Põllumajandusloomade pidamine

Põllumajandusloom on loomsete saaduste tootmise eesmärgil peetav ja aretatav loom.
Põllumajandusloomaks loetakse ka hobuslane.

Loomakaitseseaduse alusel on kehtestatud määrustega järgmiste põllumajandusloomade pidamise
nõuded, sh nõuded loomade pidamise ruumile ja ehitisele
1)veised (Põllumajandusministri 23. oktoobri 2002. a määrus nr 78 – https://
www.riigiteataja.ee/akt/13215393);
2)vasikad (Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 90 – https://
www.riigiteataja.ee/akt/12991686);
3) lambad ja kitsed (Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 91 – https://
www.riigiteataja.ee/akt/13215401);
4) sead (Põllumajandusministri 3. detsembri 2002. a määrus nr 80 – https://
www.riigiteataja.ee/akt/13043080);
5) Kanad (Põllumajandusministri 19. juuni 2003. a määrus nr 59 – https://www.riigiteataja.ee/
akt/686971);
6) broilerid (Põllumajandusministri 27. juuli 2010. a määrusenr 84 – https://www.riigiteataja.ee/
akt/13346488);
7) karusloomad (Põllumajandusministri 6. septembri 2010. a määrus nr 88 – https://
www.riigiteataja.ee/akt/13356899)

Lae alla kui PDF