Märka, hooli, aita!

Hea loomasõber

Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) on 2011 aastal taasasutatud loomakaitse organisatsioon, mille juured ulatuvad aastasse 1929.
ELL koosneb erinevatest loomadega tegelevatest organisatsioonidest ning koondab enda alla vabatahtlikud, kelle põhimõteteks on seista nende eest, kes ise enda eest seista ei saa ehk loomade eest.

* Kõik loomaliigid on võrdsed ja kaitse vajadus laieneb kõigile olendeile, kes on võimelised tunnetama valu või hirmu.
* Igat “elu” tuleb austada ning looma heaolu peab tagama vaatamata sellele, kas ta on inimesele kasulik või mitte.
* Ka üksikisendi heaolu tuleb tagada, vaatamata sellele kas see omab liigikaitselist tähendust.
* Tolereerime jahindust ja põllumajandusloomade pidamist, aga oleme veendunud, et iga loom peab elama võimalikult liigiomaselt ning surema minimaalsete kannatustega.
* Loomadest hoolimiseks ja nende õiguste eest seismiseks ei pea olema taimetoitlane või vegan

Lähtume hoolealuste viiest põhivabadusest:

  1. Vabadus valust, vigastustes ja haigustest – tuleb kasutada haigusi ennetavaid meetmeid või haigusnähtude ilmnemisel võimaldada loomadele kiire diagnoos ja sobilik ravi
  2. Vabadus hirmust ja kannatustest – võimaldada loomadele tingimused ja kohtlemine, mis väldivad psüühilisi kannatusi.
  3. Vabadus janust ja näljast – tuleb loomadele luua võimalused piisavas koguses süüa ja juua, et organismi vajadused oleksid kaetud ning tervis ja elujõud tagatud.
  4. Vabadus loomuomasele käitumisele – võimaldada loomadele piisavalt ruumi ja vastavad (pidamis)tingimused ning võimaldades neil liigikaaslastega suhelda.
  5. Vabadus ebamugavustest – võimaldada loomadele sobiv keskkond, peavari ja mugav puhkeala.

Toeta annetusega

Meie hoolime ja aitame!

Meie meeskond

Piret Tees

Harjumaa

Pille Tees

Harjumaa

Kadri võrel

Valgamaa, Võrumaa

Kaija Tees

Lääne-Eesti

Kristi Metsa

Lõuna-Eesti

Sinu annetus päästab loomi

MTÜ Eestimaa Loomakaitse Liit on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja,
mis tähendab seda, et isik saab ELL-le annetatava summa maha arvata oma maksustatavast tulust.

Koostööpartnerid

 
 
Meie hoolime ja aitame

Head sõnad